4 پروژه ورزشی در هفته دولت در استان ایلام افتتاح می شود

به گزارش خبرگزاری  برنا از ایلام ؛مظفر علیشاهی گفت : این طرح ها  شامل افتتاح سالن ورزشی کشتی، رزمی ملکشاهی با اعتباری بالغ۶۰ میلیارد و۳۱۸ میلیون تومان ، زمین چمن مصنوعی مینی فوتبال ماژین دره شهر ۱۵ میلیاردریال  ، زمین چمن مصنوعی مینی فوتبال ایوان ۱۵ میلیارد  ریال ، زمین چمن مینی فوتبال بیجوند چرداول ۱۵ میلیارد  ریال درهفته دولت مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت.
مدیرکل ورزش وجوانان استان ایلام تصریح کرد : برای تکمیل این 4 پروژه ورزشی  اعتباری بالغ ۱۰ میلیارد و  ۳۱۸ ملیون تومان هزینه شده است

انتهای پیام