2 پلنگ در خراسان شمالی دیده شد

رضا شکاریان روز چهارشنبه اظهار داشت: دو نفر از محیط‌بانان پارک ملی سالوک اسفراین طی گشت و کنترل روزانه موفق به فیلمبرداری از یک قلاده پلنگ مادر به همراه یک توله پلنگ شدند.

  وی گفت: حضور توله پلنگ به همراه مادر در حال فراگیری روش های بقا در طبیعت نشان دهنده امنیت زیستگاه‌ است .

شکاریان با بیان اینکه پارک های ملی سالوک و ساریگل یکی از بهترین زیستگاه های پلنگ ایرانی در کشور است، افزود: مشاهدات فراوان پلنگ در این دو پارک ملی نشان دهنده غنای اکولوژیک و امنیت این گونه ارزشمند در این مناطق است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان شمالی گفت: امیدواریم با تلاش های بی وقفه محیط‌بانان و فرهنگ سازی در راستای حمایت از گونه‌های ارزشمند جانوری، شاهد استمرار نسل پلنگ ایرانی باشیم.

پلنگ ایرانی یکی از بزرگترین زیرگونه‌های پلنگ و بومی غرب آسیا است و در فهرست جانوران در معرض خطر انقراض قرار دارد.

شهرستان اسفراین یکی از مناطق پرتراکنش پلنگ ایرانی است.