کاهش وزن باور نکردنی محسن کیایی/ شوکه می‌شوید + عکس

محسن کیایی که این تصویر را به مناسب تولدش منتشر کرده، نشان می دهد که افت وزن قابل توجهی نسبت به ماه های اخیر داشته است.

این موضوع باعث شده است که کاربران ادعاهایی در رابطه با وزن او مطرح کنند.