چگونه محمد بن سلمان در یک قدمی تاج و تخت قرار گرفت؟

در عربستان سعودی، انتصاب ولیعهد به‌عنوان نخست‌وزیر، یک اقدام غیرمتعارف به شمار می‌رود اما درگذشته نیز اتفاق افتاده است و در دهه 50 از قرن پیش، ولیعهد فیصل آل سعود به ریاست شورای وزیران دست‌یافت اما درنهایت طی یک جنگ بر سر قدرت، طی یک کودتا، قدرت را به دست گرفت و برادرش، ملک سعود را از پادشاهی کنار گذاشت. سه‌شنبه‌شب، ملک سلمان بن عبدالعزیز ۸۶ ساله، طی حکمی، ولیعهد را که نایب‌رئیس شورای وزیران بود، جایگزین خود معرفی کرد و پسر کوچک‌ترش خالد را به‌عنوان وزیر دفاع منصوب کرد.
روزنامه قطری «رأی الیوم» با انتشار این خبر نوشت: «به‌این‌ترتیب، محمد بن سلمان را از مفاد ماده (۵۶) قانون اساسی کشوری که می‌گوید شاه، رئیس شورای وزیران است و اعضای شورای وزیران او را در انجام امور کمک می‌کنند، مستثنی کرد».
بن سلمان، شورای وزیران به ریاست ولیعهد را مجددا تشکیل داد، مشروط بر این‌که شاه در صورت حضور، ریاست جلسات این شورا را بر عهده بگیرد. همچنین در این شورای جدید، تنها «عبدالعزیر بن‌سلمان»، وزیر انرژی، «فیصل بن فرحان»، وزیر خارجه، «خالد بن عبدالعزیر الفلیح»،وزیر سرمایه‌گذاری، و «عبدالعزیز بن سعود بن نایف بن عبدالعزیز»، وزیر کشور و «محمد بن عبدالله الجدان»، وزیر امور دارایی مقام‌هایی هستند که سمت آن‌ها تغییر نکرده است.