چهل و هفتمین نشست قرارگاه عملیاتی ستاد ملی مبارزه با کرونا