پیگیری مشکلات کوی سیاحی در جلسه شهردار اهواز با اعضای دفتر تسهیل گری سیاحی

طی این جلسه ابتدا شهردار اهواز به بیان اهداف و رویکردهای دفاتر تسهیل گری در مناطق محروم اشاره و با بیان اینکه خدمت رسانی اجتماعی و توسعه محلی از اهداف کلان این دفاتر در ذیل وزارت کشور است، افزود: هدف نهایی دفتر تسهیل گری شناسایی تمام سرمایه های محلی و استفاده از ظرفیت های مختلف نهادی و اجتماعی برای بهسازی و توسعه همه جانبه منطقه می باشد.

وی در ادامه در راستای بررسی مشکلات منطقه سیاحی با معتمد محله و اعضای دفتر تسهیل گری گفتگو کرد.

رضا امینی در پایان جلسه و پس از بررسی فعالیت‌های صورت گرفته در این دفتر، با توجه به فضای مشترک فعالیتی دفتر تسهیل گری و شهرداری اهواز که خدمت رسانی به شهروندان می باشد در خصوص راهکارهای حل مشکلات این منطقه با حاضرین به بحث و تبادل نظر پرداخت.