پیکر مرحوم «ابتهاج» به ایران پرواز کرد

کنسولگری ایران در فرانکفورت در توییتی نوشت:

«فرزند خلف زنده کند نام پدر

پیکر مرحوم امیرهوشنگ ابتهاج شاعر و غزل سرا، لحظاتی پیش به سوی خانه ابدی و سرزمین مادری پرواز کرد. روحش شاد

گفتم این کیست که پیوسته مرا می‌خواند

خنده زد از بنِ جانم که منم، ایرانم

گفتم ای جان و جهان، چشم و چراغِ دل من»

محمد مهدی اسماعیلی در حاشیه جلسه هیات دولت‌، درباره آخرین اخبار از انتقال پیکر مرحوم ابتهاج گفت: یک اختلاف داخلی و خانوادگی بود و آنچه در خبرها آمده است، دادگاه آلمان به نفع انتقال پیکر مرحوم ابتهاج به ایران حکم داده است . ما در گیلان با همکاری مقامات محلی و استانی آماده برگزاری مراسم تدفین هستیم و همه مقدمات در حال پیگیری است.

۵۷۲۴۴