پیش بینی برداشت حدود ۹ هزار تن پسته خشک از باغات خوشاب


پیش بینی برداشت حدود ۹ هزار تن پسته خشک از باغات خوشاب

مدیر جهاد کشاورزی خوشاب بیان کرد: برداشت پسته در شهرستان خوشاب به صورت دو مرحله‌ای یعنی ابتدا در ارقام زود رس مثل رقم شاهپسند و احمدآقایی شروع شده وارقام دیررس‌تر در نیمه شهریور ماه انجام می‌گیرد.

به گزارش خبرگزاری موج خراسان رضوی، ابراهیم رودسرابی مدیر جهاد کشاورزی خوشاب در خبری اعلام کرد: امسال سطح زیر کشت پسته شهرستان خوشاب ۱۲هزار و ۲۵۰ هکتار است که ۴ هزار و ۲۵۰ هکتار آن غیر بارور است.

رودسرابی همچنین اضافه کرد: پیش بینی می‌شود از سطح باغات بارور پسته، حدود ۹هزار تن پسته خشک برداشت شود و پارسال میزان برداشت پسته خشک ۷ هزار و ۹۸۰ تن از سطح ۷۶۰۰ هکتار سطح بارور بوده است.

مدیر جهاد کشاورزی خوشاب در ادامه متذکر شد: برداشت پسته در شهرستان خوشاب به صورت دو مرحله‌ای یعنی ابتدا در ارقام زود رس مثل رقم شاهپسند و احمدآقایی شروع شده وارقام دیررس‌تر در نیمه شهریور ماه انجام می‌گیرد.

وی اظهار کرد: تا نیمه مهر ادامه دارد، مهمترین ارقام پسته شهرستان شامل کله قوچی، اکبری، احمد آقایی، پسته سفید، فندقی، عباسعلی وشاهپسند است و سالانه بیش از ۵هزار تن پسته خشک ازاین شهرستان به کشور‌های اروپایی و آسیایی صادر می‌ شود.

رودسرابی یادآور شد: ارزش ریالی محصول پسته شهرستان  بیش از ۲۵۰۰ میلیاردتومان برآورد می‌شود و توسعه واحد‌های فرآوری وصنایع وابسته در محصول پسته می‌تواند نقش بسزایی در ارزش افزوده این محصول داشته باشد.