پاساژ دراکولای تهران پلمب شد

شهردار منطقه ۱۱ افزود: در گذشته توسط مالک پاساژ آزاد اقدامات مخربانه‌ای در طبقات زیرین ساختمان انجام شد که در نتیجه؛ سازه این ساختمان دچار ناپایداری شد و طبق نظریه مراجع ذی صلاح ساختمان ناایمن و خطرساز است و برای اولین بار در تهران با اقدام شجاعانه عوامل اجرایی شهرداری منطقه۱۱ بر اساس قانون و دستور نماینده دادستان موفق به پلمب و تخلیه کامل ساختمان شدیم.

وی با اشاره به ادامه دار بودن برخورد قانونی برای رسیدن به شهر ایمن و فتح باب برای ایمن سازی ساختمان‌ها در شهر تهران، گفت: پس از پلمب پاساژ آزاد، انشعاب برق ساختمان نیز قطع شد و مالک موظف به تعیین تکلیف برای رفع خطر ساختمان است.

موسوی افزود: ملاک شهرداری حفظ جان و ایمنی شهروندان است و پیشگیری از فاجعه ملاک عمل ما است؛ لذا برخورد قانونی با سایر ساختمان‌ها و مالکین بی توجه به اخطار‌های شهرداری تهران ادامه خواهد داشت.