وزیر صمت: موتورسیکلت‌ها و خودروهای دیزلی بدون اسقاط شماره‌گذاری می‌شوند

وزیر صمت در حاشیه هیات دولت در جمع خبرنگاران:
در چند ماه گذشته با اتصال اسقاط موتور سیکلت و خودروهای دیزلی برای شماره گذاری مشکلاتی بوجود آمده بود
با این مصوب اگر خودرو و یا موتور سیکلت اسقاطی وجود نداشته باشد شماره گذاری محدود نمی‌شود و مبلغی را به صندوق محیط زیست واریز میکنند و شماره‌گذاری انجام می‌شود.