ورود سازمان بازرسی کل کشور به موضوع ابهامات در پرداخت یارانه ها

میر محمدی، بازرسی کل امور تعاون، کار و رفاه اجتماعی سازمان بازرسی:
در مورد افرادی که یارانه آنها در حساب بانکی‌شان مسدود شده، سازمان هدفمندی باید پاسخگو باشد.