ورزش یکی از بهترین مسیرهای ترسیم شده برای حفظ سرمایه های اجتماعی است

حیدر صفر پور در دیدار با رییس بسیج ورزشکاران کشور گفت: یکی از رسالت های ما در کنار بسیج ورزشکاران حفظ سرمایه های اجتماعی است و ورزش یکی از بهترین مسیرهای ترسیم شده برای حفظ این سرمایه ها است.

وی ادامه داد: بنابر توصیه مقام معظم رهبری امر به ورزش امر به معروف است و عجین شدن این جمله با بسیج به عنوان ظرفیت مردمی باعث این می‌شود که آمرین به معروف اگر خودشان در عرصه ورزش نیز ورود کنند عامل به معروف می شوند.

مدیرکل ورزش و جوانان فارس خاطرنشان کرد : یکی از رسالت های ما در کنار بسیج ورزشکاران حفظ سرمایه های اجتماعی است و ورزش یکی  از بهترین مسیرهای ترسیم شده برای حفظ این سرمایه ها است.

صفرپور با اشاره به اقدامات فرهنگی انجام شده در اداره کل ورزش و جوانان استان فارس گفت : عجین شدن ورزش با ارزش باعث اثر گذاری فرهنگی خواهد شد و ورزش می تواند به عنوان یک عامل باعث اثر گذاری فرهنگی قالب ارزش‌های ملی اسلامی و ملی باشد.

محمد مهدی سرفراز شکوهی سرپرست معاونت فرهنگی و امور جوانان ، حمید رضا شادمان رییس حراست و مسوول امور ایثارگران اداره کل ورزش و جوانان فارس و شکرالله مسکویی رییس بسیج ورزشکاران فارس نیز در این جلسه حضور داشتند.