هوشمندسازی و سیستمی شدن همه فرآیندهای مالی شهرداری تهران

به گزارش گروه شهری خبرگزاری فارس، ابوالفضل فلاح معاون شهردار تهران اظهارداشت: آشنایی حسابرسان داخلی شهرداری با دیدگاه های نوین این حوزه و استمرار و پویایی این مهم، با شاخص های تعریف شده در حوزه حسابرسی در این دوره از مدیریت شهری مورد تاکید و اهمیت قرار گرفته و این اقدام سبب ارتقا جایگاه حسابرسی در مدیریت شهری خواهد شد.

فلاح در ادامه گفت: پس از آسیب شناسی های انجام شده به این نتیجه رسیدیم که بروزرسانی دانش ، مهارت و تخصصی شدن امور حسابرسی در شهرداری تهران ضرورت داشته و در این راستا کارگاه های آموزشی حسابرسان داخلی که اخیرا از سوی اداره کل امور مجامع و حسابرسی برگزار می شود یکی از اقداماتی است که مورد تاکید بوده است. 

معاون شهردار تهران همچنین با بیان اینکه  امور حسابرسی در شهرداری تهران باید به جایگاه واقعی خود برسد،  اضافه کرد: نظارت بر خرج و نظارت پس از خرج در حوزه حسابرسی، مورد غفلت واقع شده؛ لذا  تقویت این دو حوزه و تجدید قوای آن، با کنترل و نظارت بر خروجی این دو حوزه و اصلاح ساختار مالی و اجرایی مناطق، سازمان‌ها و شرکت‌ها در این بخش، سبب خواهد شد تا به جایگاه اصلی در حوزه حسابرسی برسیم.

انتهای پیام/