همه چیز درباره یکی از بزرگترین فسادهای تاریخ ایران؛ پرونده فساد ۹۲ هزار میلیاردی

نتایج گزارش ۳۰۰ صفحه‌ای تحقیق و تفحص از این گروه اقتصادی چنان شوکه کننده و غیرقابل باور است که موجب شگفتی همگان شده است.

با اینکه دولت رئیسی با شعار مبارزه با فساد در انتخابات سال پیش به پیروزی رسید، اما فعلا رکورد بزرگترین فساد تاریخ ایران در دوره او شکسته شده است!

اگر می‌خواهید در مورد ابعاد این پرونده بزرگ اطلاعات بیشتری داشته باشید تماشای این ویدئو را از دست ندهید.