همه نظام های تعلیم و تربیت کشور تحت حکمرانی آموزش و پرورش قرار گیرند

به گزارش گروه آموزش و پرورش خبرگزاری فارس، محمد صادق خیاطیان در سی و ششمین اجلاس مدیران و روسای آموزش و پرورش با تاکید بر اینکه جایگاه تعلیم و تربیت و نقش والای معلمان در جامعه، بر کسی پوشیده نیست، اظهار کرد: نگاه به آموزش و پرورش باید سرمایه ای باشد، لذا مدیران آموزش و پرورش که در مرکز میدان نظام تعلیم و تربیت فعال هستند، می توانند با راهکارهای خود در این اجلاس، به ارتقاء کیفی هرچه بیشتر  نظام آموزش و پرورش کمک کنند.

وی با بیان این که بیش از چهار دهه از انقلاب اسلامی گذشته، اما هنوز درباره نظام تعلیم و تربیت نگاه های متفاوتی وجود دارد، گفت: برخی نقدهایی به حوزه آموزش و پرورش در محورهای کیفی آموزش و تربیت وجود دارند، از سوی دیگر برخی موفقیت ها و نکات مثبت فراوانی برای آن قائل هستند. در حوزه آموزش و پرورش نباید نگاه صفر و صدی داشت، زیرا نظام جمهوری اسلامی موفقیت های بسیار مطلوبی در حوزه تعلیم و تربیت داشته است، اما فاصله کنونی ما با نقطه مطلوب، کم نیست و این موضوع در بیانات مقام معظم رهبری و کارشناسان و اصحاب فن این حوزه بارها مطرح شده است که باید مورد توجه قرار گیرد.

خیاطیان در ادامه افزود: در حوزه تعلیم و تربیت که شامل همه حوزه های مربوط به تربیت می شود؛ مخاطب فقط آموزش و پرورش نیست، اما حکمران اصلی تعلیم و تربیت کشور، آموزش پرورش است که دیگر دستگاه های مرتبط به یاری آن می آیند.

وی با بیان این پرسش که آیا در آموزش و پرورش نظام حکمرانی تعلیم و تربیت تعریف شده است؟  تاکید کرد: آموزش و پرورش باید با حکمرانی خود، تمام بحران های حوزه تعلیم و تربیت را پوشش دهد و همه نظام های تعلیم و تربیت زیر چتر این حکمرانی قرار گیرد.

خیاطیان در ادامه تمرکزگرایی و بخشی نگری را از آسیب های این حوزه برشمرد و افزود: گفتمان دولت سیزدهم، مردمی سازی و عدالت محوری است که در همه حوزه ها نظیر ساحت های اقتصادی، آموزشی، سیاسی و … مدنظر است.

رئیس مرکز بررسی استراتژیک ریاست جمهوری مردمی سازی در آموزش و پرورش را متفاوت از خصوصی سازی دانست و خاطرنشان کرد: همه مدیران آموزش و پرورش باید زمینه را برای حضور و بهره مندی از ظرفیت گروه های جهادی و مردمی فراهم کنند.

خیاطیان لازمه استفاده از ظرفیت های مردمی را ایجاد تغییر در الگوهای ذهنی خواند و افزود: باید با تغییر در نگرش ها ظرفیت های مردمی را برای نقش آفرینی مهیا کرد.

وی اضافه کرد: عدالت آموزشی و کیفیت بخشی به آموزش دغدغه همه بخش های دولت است و با یک نگاه تحلیلی باید تحقق عدالت آموزشی بررسی شود تا  دسترسی آسان به آموزش باکیفیت برای همه دانش آموزان مهیا شود.

خیاطیان تصریح کرد: قانون رتبه بندی معلمان در این دولت محقق شد، اما نباید به رتبه بندی به عنوان برنامه ای برای جبران معیشت معلمان نگاه کرد و چنین نگاهی سطحی است، قانون رتبه بندی معلمان باید مبتنی بر ارتقا سطح کیفی و توان افزایی معلمان باشد.

 رئیس مرکز بررسی استراتژیک ریاست جمهوری اقتصاد آموزش و پرورش را دچار چالش دانست و افزود: با بودجه تعریف شده آموزش و پرورش، نوآوری و خلاقیت نمی توان ایجاد کرد، لذا متنوع سازی منابع مالی باید مورد توجه باشد و صاحبنظران باید به آن بپردازند.

وی گفت: امیدواریم مدیران استان‌ها هفته ای چند ساعت پیرامون این موضوعات در کارگروه های تخصصی، کار ویژه انجام دهند و ما در مرکز بررسی استراتژیک ریاست جمهوری، با همکاری آموزش و پرورش آمادگی  داریم تا در تحقق حکمرانی آموزش و پرورش همکاری لازم را داشته باشیم و با ارائه راهکارهای مناسب از این بحران ها عبور کنیم.

انتهای پیام/