هر چه مردم رشته می‌کنند، پنبه می‌شود/ مطالبات مردمی را به حاشیه برده‌اند

اما مشکل کجاست و چطور می‌توان این معضل را حل کرد؟