نهاوندیان به قالیباف نامه زد / رد اتهام دخالت در فولاد مبارکه

معاون اقتصادی رئیس‌جمهور در دولت روحانی در نامه ای به قالیباف رییس‌مجلس نوشت :

در گزارشی که در روزهای اخیر، به عنوان «تحقیق و تفحص مجلس از شرکت فولاد مبارکه» منتشر شده است،

نامی هم از اینجانب برده شده و در موضوع انتصابات مدیریتی در این شرکت، ادعای دخالت بنده شده است

که کذب محض و مصداق افتراء بیّن است،معاونت اقتصادی ریاست جمهوری در این دوره،هیچگونه دخالتی در عزل و نصب مدیران نداشته است.

نهاوندیان به قالیباف نامه زد / رد اتهام دخالت در فولادمبارکه

بیشتر بخوانید:

۲۱۲۲۰