نشست استانداران خوزستان و بصره

Alireza Honarjooyan

نشست هماهنگی میان مقامات ایرانی و عراقی و اعضای ستاد اربعین خوزستان و اروند با حضور استانداران خوزستان و بصره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند با محوریت هماهنگی پذیرش و تردد زایران اربعین حسینی از مرزهای شلمچه و چذابه، در سالن جلسه های”شهید عبدالرضا موسوی” ساختمان سازمان منطقه آزاد اروند برگزار و بر تسهیل تردد و امنیت زوار تاکید شد.