ناشنیده هایی در باره ۴۲۰میلیون کارت بانکی؟ / هزینه هرکارت حداقل۲۰هزارتومان است اما بانکها ۳۰۰۰تومان می گیند


Nastooh Saba Newsroomطراحی و تولید: نستوه