مونتاژی‌ها در سراشیبی/ فیدیلیتی و دیگنیتی چه قدر ارزان شدند؟

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، بررسی نوسانات قیمتی در بازار خودروهای مونتاژ از کاهش قیمت این خودروها از ابتدای هفته تاکنون حکایت دارد به طوری که قیمت دیگنیتی پرایم مدل ۱۴۰۱ از یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان در ابتدای هفته امروز به یک میلیارد و ۳۹۰ میلیون تومان رسیده است و مدل ۱۴۰۰ این خودرو نیز در این مدت ۴۰ میلیون تومان ارزان شده است و یک میلیارد و ۳۲۰ میلیون تومان قیمت خورده است.

قیمت مزدا ۳ جدید صندوق دار مونتاژ نیز از ابتدای هفته تاکنون ۲۰ میلیون تومان کاهش یافته است و این خودرو در حال حاضر یک میلیارد و ۴۳۰ میلیون تومان قیمت خورده است.

قیمت فیدلیتی پرایم هفت نفره مدل ۱۴۰۰ نیز از ابتدای هفته تاکنون ۲۰ میلیون تومان کاهش یافته است و این خودرو در حال حاضر یک میلیارد و ۲۲۰ میلیون تومان قیمت خورده است.

خودروهای پژو 2008 نیز ارزان شدند به طوری که پژو ۲۰۰۸ مدل ۱۳۹۸ از یک میلیارد و ۳۴۰ میلیون تومان در روز گذشته امروز به یک میلیارد و ۳۲۰ میلیون تومان رسیده است و مدل ۱۳۹۹ این خودرو نیز در این مدت ۲۰ میلیون تومان ارزان شده است و یک میلیارد و ۳۹۰ میلیون تومان قیمت خورده است.

قیمت روز خودروهای مونتاژ در جدول زیر آمده است:

 مونتاژی‌ها در سراشیبی/ فیدیلیتی و دیگنیتی چه قدر ارزان شدند؟

۲۲۳۲۲۷