معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی ایران وارد تبریز شد

رونمایی و افتتاح دستاورد مهم و کاربری مرکز تحقیقات هسته‌ای بناب با عنوان سامانه پرتابل پرتودهی چندمنظوره گاما برای محصولات کشاورزی نخستین برنامه اسلامی در سفر به آذربایجان شرقی است.

بازدید از واحدهای مختلف پتروشیمی تبریز و کلنگ‌زنی یکی از پروژه‌های این مجتمع و نیز افتتاح ویدئوکنفرانسی پروژه‌های راهداری استان از جمله احداث و بهسازی ۳۵ راه روستایی دیگر برنامه‌های سفر معاون رئیس‌جمهور به آذربایجان شرقی است.