مشارکت بخش خصوصی راهی برای اتمام طرح های ورزشی خراسان رضوی

مدیرکل ورزش و جوانان خراسان رضوی بیان کرد: در خصوص اتمام طرحهای ورزشی نیازمند مشارکت بخش خصوصی هستیم که در این خصوص تمهیدات در نظر گرفته شده است و دولت تنها حمایت و نظارت خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری موج خراسان رضوی، علی اکبر هاشمی جواهری مدیرکل ورزش و جوانان خراسان رضوی در سخنانی عنوان کرد: بودجه سالانه این اداره کل ۸۰۰ اتمام میلیارد ریال است که با توجه به تعداد طرح‌های ورزشی در حال ساخت استان، این مبلغ حدود هشت درصد هزینه ها را پوشش می دهد.

هاشمی جواهری در ادامه این سخنان اضافه کرد: هم اکنون ۲۹۵ طرح در حال ساخت در خراسان رضوی وجود دارد که به  حدود ۱۰ هزار میلیارد ریال بودجه نیازمند است.

مدیرکل ورزش و جوانان خراسان رضوی افزود: در خصوص اتمام طرحهای ورزشی نیازمند مشارکت بخش خصوصی هستیم که در این خصوص تمهیدات در نظر گرفته شده است و دولت تنها حمایت و نظارت خواهد کرد.

وی همچنین با اشاره به تیمهای لیگ برتری استان خراسان رضوی متذکر شد به دنبال پایداری مدیریت تیم ها هستیم چرا که معتقدیم با کمک های موقت و کوتاه مدت، گرهی از نمایندگان استان باز نخواهد کرد.

مدیرکل ورزش و جوانان خراسان رضوی اظهار کرد: یکی از معیارهای نامزد شدن برای ریاست هیاتهای استان، توانایی در جذب منابع مالی است و جذب حامی مالی برای ورزش بسیار حائز اهمیت است و این موضوع در بررسی معیارهای نامزدها مهم است.

هاشمی جواهری با اشاره به برخی از حواشی در خصوص برکناری رییس هیات دوچرخه سواری خراسان رضوی ابراز کرد: مدیران مجبور به پذیرش دستوراتی هستند که به آنها ابلاغ می شود و بر کناری رییس سابق هیات دوچرخه سواری نیز تصمیمی بود که ما مجبور به انجام آن شدیم.