مجوز واردات گندم برای بخش خصوصی صادر شد

کاوه زرگران گفت: انجمن در جلسه مشترک با معاون اول رئیس جمهوری پیشنهادی مبنی بر صدور مجوز واردات گندم از سوی بخش خصوصی را ارائه کرد که با پذیرش این پیشنهاد از سوی دولت و تصویب در ستاد هماهنگی اقتصادی، هم‌اکنون ثبت سفارش واردات گندم معمولی و دروم از سوی بخش خصوصی مجاز است.

زرگران می گوید: بر این اساس مکاتبه مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صمت واردات گندم از سوی بخش خصوصی هم اکنون مجاز بوده و گروه کالایی دو تعرفه مربوط به گندم معمولی و دروم از ۴ به ۲۱ اصلاح و ثبت سفارش آن فعال شده است.