لیگ اسکیت سرعت

Seyed Ali Saleh

مسابقات لیگ اسکیت سرعت رده سنی نوجوانان در آکادمی اسکیت آزادی تهران برگزار شد .