لزوم حل مشکلات بیمه تامین اجتماعی واحدهای تولیدی در اردبیل


لزوم حل مشکلات بیمه تامین اجتماعی واحدهای تولیدی در اردبیل

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان اردبیل گفت: حل مشکلات بیمه تامین اجتماعی واحدهای تولیدی استان در زمان نقل و انتقال ضروری است.

به گزارش خبرگزاری موج اردبیل، محمد اهلی ، مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان اردبیل گفت: بر اساس ماده 37 قانون تامین اجتماعی و برای اخذ مفاصا حساب، موظف به معرفی واحدهای تولیدی به سازمان تامین اجتماعی در زمان نقل و انتقال آنان هستیم که متاسفانه این موضوع باعث نارضایتی واحدهای تولیدی و افزایش بروکراسی های اداری شده است.

وی می گوید: شرکت شهرک های صنعتی از قانون شهرداری ها مستثنی بوده و این شرکت از بابت صدور پروانه ساختمان و پایان کار، هزینه ای از واحدهای تولیدی دریافت نمی کند.

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان اردبیل گفت: ماده 5 بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی تاکید می کند که واحدهای تولیدی مکلف هستند به منظور پوشش بیمه کارگران ساختمانی، 15 درصد از هزینه پروانه ساختمان را به سازمان تامین اجتماعی پرداخت کنند، در حالی که با توجه به رایگان بودن صدور پروانه ساختمان در شهرک های صنعتی، این هزینه بایستی برای واحدهای تولیدی مستقر در شهرک های صنعتی صفر در نظر گرفته شود.

اهلی خواستار ارائه رویه ای مشخص از سوی سازمان تامین اجتماعی برای صدور مفاصا حساب در زمان نقل و انتقال واحدهای تولیدی شد و گفت: با توجه به صراحت قانون که مبنا را اخذ 15 درصد هزینه پروانه ساختمان در نظر گرفته است و از طرفی با توجه به رایگان بودن صدور پروانه ساختمان در شهرک های صنعتی، لذا لازم است برای تسهیل گری امور و حل مشکلات واحدهای تولیدی، مکانیسم مشخصی در نظر گرفته شود تا شاهد سرگردانی واحدهای تولیدی نباشیم.  

وی گفت: طرح این موضوع از جمله درخواست های مکرر واحدهای تولیدی در جلسات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید است که در صورت حل ریشه ای، مشکلات بیمه ای واحدهای تولیدی در زمان نقل و انتقال مرتفع خواهد شد.