لحظه آتش گرفتن کامیون به دلیل نقص فنی هنگام خالی کردن بار/ ویدئو

راننده یک دستگاه تریلی قصد داشت بار نخاله‌های ساختمانی را تخلیه کند. هنگام تخلیه بار، سیستم هیدرولیک تریلی دچار نقص فنی شد و آتش گرفت. راننده برای نجات جان خود از ماشین پیاده شد و فرار کرد.