قیمت دلار و یورو در صرافی ملی امروز ۱۴۰۱/۰۶/۰۱

بر این اساس قیمت خرید دلار آمریکا ۲۷,۷۰۹ (بیست و هفت هزار و هفتصد و نه تومان) و قیمت فروش دلار آمریکا ۲۷,۹۸۷ (بیست و هفت هزار و نهصد و هشتاد و هفت تومان) اعلام شد.

همچنین براساس اعلام صرافی بانک ملی ایران قیمت خرید یورو ۲۷,۹۵۹ (بیست و هفت هزار و نهصد و پنجاه و نه تومان) و قیمت فروش یورو ۲۸,۲۴۰ (بیست و هشت هزار و دویست و چهل تومان) است.