قیمت دلار در بازار متشکل امروز ۱۴۰۱/۰۶/۰۱

به گزارش دنیای اقتصاد، قیمت دلار در بازار متشکل امروز کاهش را تجربه کرد.

قیمت دلار 123

قیمت دلار در بازار متشکل امروز

دلار در بازار متشکل امروز با کاهش ۳.۳۷ درصدی، از ۲۷,۹۵۰ (بیست و هفت هزار و نهصد و پنجاه ) تومان به ۲۷,۰۴۱ (بیست و هفت هزار و چهل و یک ) تومان رسید.