قیمت دلار در بازار متشکل امروز ۱۴۰۱/۰۵/۳۱

به گزارش دنیای اقتصاد، قیمت دلار در بازار متشکل امروز افزایش را تجربه کرد.

قیمت دلار 123

قیمت دلار در بازار متشکل امروز

دلار در بازار متشکل امروز با افزایش ۲.۳۴ درصدی، از ۲۷,۲۹۵ (بیست و هفت هزار و دویست و نود و پنج ) تومان به ۲۷,۹۵۰ (بیست و هفت هزار و نهصد و پنجاه ) تومان رسید.