قیمت خودروهای پرتیراژ ایران خودرو 9 شهریور 1401

ارزیابی ها همچنین نشان دهنده آن است که «دنا پلاس توربو اتومات» در بازار ۵۰۶ میلیون تومان قیمت خورد و رشدی یک میلیونی داشت. اما «دنا معمولی» هم بدون تغییر در بازار ۳۹۱ میلیون تومان قیمت گذاری شد و «رانا پلاس» هم در بازار ۳۰۰ میلیون دست به دست شد.

مشروح این گزارش را در اقتصادنیوز با تیتر تداوم فاز انتظاری در بازار خودرو/دنا پلاس امروز چند قیمت خورد؟+ جدول بخوانید.