قوه قضائیه: هر فردی موجب سقط جنین شود، به دیه، حبس و ابطال پروانه پزشکی محکوم می‌شود

بنا بر اعلام معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه، هر فردی اعم از پزشک، ماما یا متصدی داروخانه آگاهانه و عمداً از طریق جراحی، تجویز دارو یا مواد خوراکی، ضرب و جرح یا آزار یا هر عمل دیگری موجب سقط جنین شود، علاوه بر پرداخت دیه به حبس و ابطال پروانه پزشکی محکوم می‌شود.