قند مرودشت نوین شوگر؛ در میان 10 قند برتر کشور

قند مرودشت نوین شوگر؛ در میان 10 قند برتر کشور

مدیرعامل شرکت شیرین قند نوین پاسارگاد با بیان اینکه سعی کرده ایم جزء بهترین برندهای بازار قرار بگیریم، گفت: قند مرودشت نوین شوگر یکی از بهترین قندهای استان و جایگاهی در میان 10 قند برتر کشور دارد.