قربانیان اسیدپاشی؛ اگر قربانی این حادثه شدیم چه کنیم؟

در این گزارش با وجود ناراحت کننده و دردناک بودن این اتفاق تلاش کردیم توصیه‌هایی را برای زمان مواجه شدن با این حادثه تلخ ارائه کنیم.

هشدار: این کلیپ حاوی تصاویر ناراحت کننده است.