فیلسوفان اگر اخبار می گفتند/ ویدئو

عموم مردم با این هدف اخبار را دنبال می‌کنند که از سیر وقایع و اتفاقات رایج امور آگاه شوند. این گمان وجود دارد که آگاهی کسب شده از رسانه می‌تواند سرانجام در بهبود زندگی ما مؤثر باشد. با این وجود، بخش عمده اطلاعاتی که ما از هر خبرگزاری‌ دولتی و غیردولتی دریافت می‌کنیم، تکراری، بی‌فایده و غیرآموزنده است. 

به عنوان مثال از بین چند هزار خبری که طی یک سال اخیر مطالعه کرده‌اید، تنها یک خبر را نام ببرید که روی یکی از جدی‌ترین تصمیمات شما در زندگی، شغل یا کسب‌وکارتان اثر گذار بوده است. در واقع نکته این است که عموم مردم همانقدر که عادت به جدی گرفتن اخبار دارند، نمی‌دانند چه چیزهایی واقعاً به زندگی آن‌ها مربوط است.