فشارها مانع اختصاص بودجه برای رفع مشکلات مدارس نشود


فشارها مانع اختصاص بودجه برای رفع مشکلات مدارس نشود

عضو شورای ششم شهر تهران با اشاره به برخی فشارها برای اختصاص بودجه مدارس شهرداری تهران به موضوعاتی غیر از رفع مشکلات مدارس گفت: مدیرکل اموزش و پرورش شهر تهران نظارت کند تا بودجه با اولویت رفع مشکلات هزینه شود.