فروش 2 هزار میلیاردی اوراق در حراج پانزدهم

به گزارش اقتصادنیوز ، در هفته منتهی به 8 شهریور ماه در حدود 2 هزار و 300 میلیارد تومان ارواق بدهی دولتی به بانک ها و بورسی ها فروخته شد. در این بازار فروشنده دولت است و خریدار نهادهای مالی و تامین سرمایه.

هرچه به اعتقاد برخی کارشناسان فروش دولت در این بازار بیشتر باشد تامین کسری بودجه دولت از مسیرغیر تورمی هموار تر شده و در نهایت از رشد تورم جلوگیری بیشتری به عمل خواهد آمد.

در همین رابطه اکنون در پانزدهمین مرحله حراج اوراق بدهی دولتی سهم معاملات افزایش قابل توجهی پیدا کرده که ناشی از یک اتفاق کم سابقه بوده است.

سهم بالای معاملات اوراق در حراج پانزدهم

در هفته منتهی به 8 شهریور ماه از میان اوراق عرضه شده در بازار در حدود 2 هزار و 300 میلیارد تومان اوراق به فروش رسیده که از این رقم در هفته گذشته در حدود 37 درصد کاهش نسبت به هفته قبل پیدا کرده است.

در این بازار بانک ها سهمی برابر با 870 میلیارد تومان داشته که کمتر از نصف معاملات این هفته بوده است.

این در حالی است که حجم مشارکت بورسی ها در بازار برابر با هزار و 430 میلیارد تومان به ثبت رسیده است.

یکی از مهم ترین دلایل در خصوص رشد مشارکت در این هفته ریشه در نرخ بالای سود اوراق داشته است.

فروش 4 دسته اوراق بدهی دولتی در بازار اولیه

در هفته اخیر اوراق عرضه شده در بازار در 4 دسته بوده است. اراد 107 تا 112.

تفکیک اوراق نشان می دهد در این مقطع اراد 109 و اراد 111 نرخ سودی کمتر از 22 درصد داشته که برابر با 21.58 و 21.59 درصد بوده است.

این در حالی است که اراد 107 و اراد 111 دراین بازار نرخ سود شان برابر با 22.3 درصد بوده که در بازار سه سال اخیر کم سابقه بوده است.