عملکرد دولت در استان یزد/ تحقق 96 درصدی پیشرفت پروژه ها بر اساس برنامه های زمانبندی در استان

نتیجه بر اساس 0 رای موافق و 1 رای مخالف