عملکرد دولت در استان مرکزی/ کاهش نرخ بیکاری و افزایش نرخ مشارکت های اقتصادی در استان

نتیجه بر اساس 0 رای موافق و 0 رای مخالف