علیرضا معزی : تلافی نمی کنیم و بر طبل جنگ خانگی با تیم مذاکره‌ نمی کوبیم / پاسخ اتهام های بی اساس تان هم ، بماند برای بعد

علیرضا معزی،معاون ارتباطات و اطلاع رسانی دفتر ریاست جمهوری روحانی و فعال رسانه ای نوشت :

موافقان ‎برجام، طعم تخریب‌ها و بی‌اعتبارسازی‌ها وکارشکنی‌ها راچشیده‌اند

و بر آثار ویرانگر آن رفتارها بر ‎منافع ملی آگاه‌اند و هرگز به تلافی، بر طبل جنگ خانگی با مذاکره‌کنندگان امروز

و تضعیف‌شان نخواهند کوبید اما این سکوت به معنای صحت اینچنین ادعاهایی و بی‌پاسخ ماندنشان نخواهد بود.

علیرضا معزی : تلافی نمی کنیم و بر طبل جنگ خانگی با تیم مذاکره‌ نمی کوبیم / پاسخ اتهام های بی اساس تان هم ، بماند برای بعد

بیشتر بخوانید :

۲۱۲۲۰