علوی : امکان عبور بدون‌گذرنامه یا با گذرنامه فاقد تاریخ از مرز برای زوار وجود ندارد

علوی : امکان عبور بدون‌گذرنامه یا با گذرنامه فاقد تاریخ از مرز برای زوار وجود ندارد

دبیر ستاد اربعین استان فارس گفت: زائران محترم که اعتبار گذرنامه آنان تمام شده ، قبل از مراجعه به مرز تاریخ گذرنامه خود را تمدید نمایند.