شکل‌گیری طوفان در کولیاکان مکزیک

این طوفان باعث ایجاد بارندگی‌های شدید و سیلاب شد.