شهرستان زنجان از وضعیت قرمز کرونایی خارج شد

مشهود تقی لو با تاکید بر اینکه باید توجه ویژه به رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی صورت بگیرد، گفت: روز گذشته فوتی کرونا در استان ثبت نشد.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان، گفت: در حال حاضر سه شهرستان ابهر، خرمدره و طارم در وضعیت قرمز و شهرستانهای زنجان، سلطانیه و ایجرود در وضعیت نارنجی و خدابنده و ماهنشان در وضعیت زرد قرار دارند.‌

تقی لو از افزایش افراد مبتلا به کرونا در استان خبر داد و تاکید کرد: متأسفانه بستری‌های مبتلا به کرونا در مراکز درمانی استان هم سیر صعودی دارد.

وی همچنین از افزایش بیماران بستری کرونایی در مراکز آی سی یو خبر داد و تاکید کرد: فوتی‌های کرونا هم روند نزولی دارد.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی استان زنجان، گفت: مردم استان همچنان بهداشت فردی و اجتماعی را رعایت کنند و نسبت به تزریق واکسن مدیریت لازم را مد نظر قرار دهند.

تقی لو بر لزوم تقویت رعایت پروتکل‌های بهداشتی در استان تاکید کرد.وی با بیان اینکه شهرستان زنجان از وضعیت قرمز کرونایی خارج شد، ابراز داشت: تعداد شهرستانهای قرمز کرونایی کاهش یافته است.وی با بیان اینکه شهرستان زنجان از وضعیت قرمز کرونایی خارج شد، ابراز داشت: تعداد شهرستانهای قرمز کرونایی کاهش یافته است.انتهای پیام