شروط اصلی ایران برای احیای برجام

وی افزود: در این متن طرفین اعلام می کنند  که همه به تعهدات سابق خودشان در توافق سال ۲۰۱۵ برگردند این متن در مورد اینکه این بازگشت چگونه است توضیح می دهد.

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس با اشاره به ضمائم توافق تصریح کرد: این متن ضمیمه‌ای دارد در مورد رفع تحریم ها، ضمیمه ای در مورد اینکه ایران چه اقداماتی انجام دهد و ضمیمه ای هم در مورد نحوه زمان بندی اجرا.

وی افزود: تعهدات طرف مقابل عمدتا به موضوع رفع تحریم برمی‌گردد و در متن ارائه شده بحث راستی آزمایی هم ذکر شده است.

عمویی تصریح کرد: مذاکرات تا اسفند سال گذشته پیش رفت و با چند چالش بین المللی مواجه شدیم که از جمله آن می توان به بحران اوکراین اشاره کنیم که مذاکرات پس از آن با فضای جدیدی مواجه شد و مجددا از سر گرفته شد و تغییراتی در رویکرد دولت آمریکا هم شاهد بودیم.

وی ادامه داد: این  مساله فقط تحلیل ما نیست و رسانه‌های آمریکایی هم به این موضوع اشاره کردند که دستاورد لازم را برای آمریکایی ها نداشت.

عمویی با اشاره به روند مذاکرات تصریح کرد: نهایتا دور جدیدی از مذاکرات در ابتدای مرداد شکل گرفت و شاهد بودیم طرف اروپایی که رابط بین ما وطرف آمریکایی است پیشنهادهای جدیدی برای موضوعات باقی مانده داد.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی خاطرنشان کرد: در داخل ارزیابی بر این بود که پیشنهادهای مطرح شده گام هایی رو به جلوست ولی هنوز با خواسته های ایران کمی فاصله داشت. این پیشنهادات مورد بررسی قرار گرفت و پاسخی اولیه به آن داده شد در این مرحله پاسخ اولیه ما ارسال شده و فکر می کنیم که اگر با آن موافقت شود به سرعت به جمع بندی توافق برسیم.