شب شعر عاشورایی

Abbas Amiri

دوازدهمین شب شعر عاشورایی ایلات و عشایر کشور با حضور جمعی از مسئولین عشایری و اهالی فرهنگ، ادب و شعر و شاعران منتخب در شیراز برگزار شد.