سید حسن خمینی: یک مدیر تنها به شرطی مدیر اسلامی است که شجاع باشد

یک مدیر، یک مشاور، تنها به شرطی مدیر اسلامی است که شجاع باشد. نه از حرفی بترسد، نه از عزلی وحشت کند و نه در مقابل دشمن خارجی متزلزل باشد. 

رهبر معظم انقلاب -که خداوند انشاءالله سایه ایشان را مستدام بدارد- یکی از مستمرترین صفاتی که در وجود امام بیان می کنند و کاملا درست است که این صفت امام را متمایز می کند، «شجاعت» است؛ شجاعت در آنگاه که باید بجنگند، در آنگاه که باید صلح کنند، شجاعت که در آنگاه که باید حرف حق را بزنند.