سومین ایستگاه سواد بازی برگزار شد

به گزارش خبرنگار گروه علمی و فناوری خبرگزاری برنا؛ سومین ایستگاه سواد بازی در دبیرستان شهدای احمدیه برگزار شد. میثم قمشیان مدیر اداره مصرف و هدایت فرهنگی بنیاد ملی بازی های رایانه ای در جمع دانش آموزان این مدرسه با اشاره به اینکه علی رغم تمامی مراقبت هایی که خانواده، مدرسه و نظام از شما در زمینه بازی های رایانه ای و فضای مجازی می کند، مسئولیت اصلی بر دوش خود شما است؛ «خود مراقبتی» را بهترین شیوه برای استفاده صحیح از بازی های رایانه ای و مصون ماندن از آسیب های احتمالی آن دانست.

وی در مصاحبه با خبرنگار برنا در مجموع سواد بازی دانش آموزان این مدرسه را در حد قابل قبولی ارزیابی کرده و آن را نشان دهنده موثر بودن فعالیت های فرهنگی و آموزشی مجموعه های مختلف دولتی و مردمی فعال در زمینه بازی های رایانه ای دانست.

در این جلسه به دانش آموزان توصیه شد که در خصوص بازی های رایانه ای با خانواده های خود در تعامل باشند و با احترام در این خصوص با آنها گفتگو کنند. 

توجه به رده بندی سنی بازی‌ها، مراقبت نسبت به هک حساب های کاربری و احتیاط در پرداخت های درون برنامه ای در بازی ها از دیگر موارد مطرح شده در این ایستگاه سواد بازی بود. دانش آموزان هم با ذکر مثال هایی از اتفاقاتی که در بازی های رایانه ای برای آنها افتاده است، مانند هک حساب کاربری یا تقلب در پرداخت های مالی بر مطالب مطرح شده در کلاس صحه گذاشتند. 

در این جلسه منصور نعمت اللهی کارشناس واحد رده بندی سنی بنیاد ملی بازی های رایانه ای نیز با ذکر مثال هایی از انواع بازی ها به دانش آموزان تذکر داد که بازی های متناسب با سن و روحیه خود را بازی کنند از دیگر مطالب بیان شده در این جلسه این بود که دانش آموزان، خود سفیر سواد بازی در جامعه باشند و به دوستان و خانواده هایشان، اطلاعاتی که آموخته اند را انتقال دهند.

تعطیلات تابستانی و کلاس های فوق برنامه مدارس در آن، فرصت مناسبی برای برگزاری ایستگاه های سواد بازی است. مدارس، مساجد و دیگر مراکز فرهنگی- تربیتی در سراسر کشور می توانند جهت برگزاری چنین رویدادی با مرکز تماس اداره مصرف و هدایت فرهنگی بنیاد ملی بازی های رایانه ای به شماره تلفن 02158129 تماس حاصل کنند.

انتهای پیام/