سفر معاون نخست وزیر و وزیر صنعت تاتارستان روسیه به گیلان

Ali Samarghandi

معاون نخست وزیر و وزیر صنعت و تجارت جمهوری تاتارستان روسیه از مجتمع بندری کاسپین و میزهای گفتگو B۲B که حول محورهای کشاورزی، تجارت، صنعت، حمل و نقل و لجستیک، گردشگری (سلامت) و دانش بنیان و نوآوران بین تجار و سرمایه گذاران استان گیلان و هیات همراه جمهوری تاتارستان برگزار شد، بازدید به عمل آورد.