سرنوشت کالابرگ به کجا رسید؟

اواخر اردیبهشت بود که رئیس جمهور از مردم مهلت دو ماهه خواست تا زیر ساخت مربوط به کالابرگ را آماده کند.

صرف نظر از اینکه این طرح درست است یا نه، که در این ویدیو به آن پرداخته شده، این موضوع که مسئولین سرمایه اجتماعی حاکمیت را با وعده‌های سر خرمن ذوب می‌کنند جای تأمل ویژه دارد.