زن ، مهریه اش را بخشید تا پسر او از قصاص دایی اش دست بردارد

گرچه در بررسی‌های اولیه به نظر می‌رسید که مرگ مرد جوان خودزنی است اما در معاینات صورت گرفته مشخص شد که او به قتل رسیده است و عامل یا عاملان جنایت قصد تغییر مسیر تحقیقات را دارند.