زخم های پروانه ای؛ بیماری با مشکلات و هزینه بسیار برای درمان

بیماریی که فرد و خانواده‌اش را با مشکلات روحی، جسمی و هزینه‌های درمان بسیار زیادی مواجه می‌کند.

در این گزارش نگاهی به این بیماری و مشکلات این بیماران داریم.